De wijkraad is partner geworden van voorapeldoorn.nl.

Voorapeldoorn.nl is een crowdfunding platform waarop initiatieven van bewoners door middel van een campagne op zoek gaan naar draagvlak en financiën. De wijkraad wil graag ondersteuning bieden aan mooie frisse initietieven voor de wijk. Dit platform is daarom een goede route om precies dat te doen.

Het mooie is dat niet de mening van de wijkraad alleen telt. Juist het draagvlak door anderen laat goed zien welke initiatieven een plek verdienen in de wijk.

De wijkraad kan initiatieven financieel of anderszins ondersteunen. Waar nodig ‘lopen leden van de wijkraad een tijdje mee’ vanuit een stimulerende of verbindende rol. De Wijkraad Osseveld-Woudhuis draagt tot €1.000 en maximaal 50% van het doelbedrag bij aan crowdfunding campagnes.

Informatie op onze pagina over crowdfunding

en op de partnerpagina bij voorapeldoorn.nl

Ondersteunde campagnes komen op de wijkraad pagina op voorapeldoorn.nl

Start een campagne bij voorapeldoorn.nl