In september houdt de Wijkraad Osseveld-Woudhuis een zogenaamde ‘schouw’. Leden van het bestuur van de Wijkraad trekken dan samen met medewerkers van de gemeente Apeldoorn door de wijken Osseveld-Oost en -West en Woudhuis om tekortkomingen of achterstallig onderhoud te rapporteren. De Wijkraad roept daarom bewoners op dergelijke tekortkomingen of achterstallig onderhoud te melden. Dit kunt u doen bij Ferry Sabandar of  Marcel Jongman.

Niet alle meldingen zullen oplosbaar zijn. Maar vanzelfsprekend zullen alle melders persoonlijk op de hoogte worden gebracht van wat er met hun melding is gebeurd.