Deze maand voert de provincie Gelderland een onverwachte spoedreparatie uit aan het asfalt van de provinciale weg N344 (Deventerstraat/Rijksstraatweg). Het gaat om de hoofdrijbaan vanaf de bebouwde kom van Apeldoorn tot en met de bebouwde kom van Teuge. Graag delen wij hieronder de informatie die wij hierover ontvingen met u.

Werkzaamheden
De weg blijft overdag open, maar wordt wel vier nachten volledig afgesloten, op 15, 16, 17 en 18 oktober tussen 19.00 uur tot 06.00 uur. Uw woning of bedrijf blijft overdag bereikbaar. Hieronder vindt u meer informatie.

Bereikbaarheid
Tijdens de werkzaamheden zijn er omleidingsroutes ingesteld. Deze staan op de website www.gelderland.nl/N344.

Redenen onverwachte spoedreparatie
De reden voor deze spoedreparatie is de slechte kwaliteit van het asfalt, met name in de bebouwde kom van Teuge. Naar nu blijkt is de kans groot dat komende winter de gaten in het asfalt vallen als we er nu niets aan doen. Dat is gevaarlijk voor het verkeer en kan leiden tot schade aan auto’s en aan de wegconstructie.

Aannemer
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer NTP uit Zevenaar.

Inloopavond
Gezien deze werkzaamheden voor u onverwachts komen en dat wellicht vragen bij u oproept wordt er een inloopavond georganiseerd door de provincie Gelderland op maandag 8 oktober a.s., in Dorpshuis Op den Toega te Teuge. Tussen 19.00 uur en 20.30 uur zijn een afvaardiging van de provincie en de aannemer aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U kunt gewoon binnenlopen, er is geen programma.

Vragen
Als u op maandag 8 oktober verhinderd bent, kunt u uw vragen ook stellen via het Provincieloket: provincieloket@gelderland.nl of telefonisch 026 – 359 99 99.

De wijkraad Osseveld-Woudhuis plaatst dit n.a.v. een ontvangen brief namens Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Ben of weet jij iemand die het leuk lijkt om zich in te zetten voor het sociale aspect in de wijk?

 

 

 

 

 

 

 

De gemeente geeft aan dat er binnenkort werkzaamheden uitgevoerd zullen worden aan de Woudhuizerallee en Het Schip.

Naar verwachting zullen de werkzaamheden binnen één tot vier weken plaats vinden.

Wat gaat er gebeuren

  • Bij de Woudhuizerallee wordt de spoorvorming in de overgangen van asfalt naar klinkers ter hoogte van de bussluisjes (midden in Het Kasteel) verholpen. Dit wordt afgestemd met de busmaatschappij. Bussen zullen tijdens de werkzaamheden moeten omrijden.
  • Bij Het Schip wordt één van de toegangswegen opnieuw bestraat. Er zijn hier behoorlijke verzakkingen en de stenen worden slecht. De aannemer zal de bewoners door middel van een brief informeren over de werkzaamheden.

Op 28 maart is het jaarlijkse Wijkcafé  (ALV) gehouden. Hoewel de notulen pas in het volgend Wijkcafé worden vastgesteld delen we hierbij het concept.

 

Concept notulen jaarvergadering 28 maart 2018 – 20180511

Wijk Beachvolleybal Toernooi | Osseveld-Woudhuis on the beach!

Kom samen met je buren, vrienden en/of wijkgenoten met je blote voeten in het zand beachvolleyballen bij Apeldoorn Beach! Smash de bal over het net, maak een mooie duik naar een lage bal (want zand doet geen zeer) en leef je uit!

Datum: Woensdag 27 juni (uitwijkdatum 4 juli)
Tijd: 18:30 – 21:00 uur
Locatie: Apeldoorn Beach, achter het Omnisport, De Voorwaarts 440 in Apeldoorn.

Het is een 4×4 toernooi, waarbij een team uit minimaal 4 en maximaal 6 personen bestaat. Meedoen kan vanaf 15 jaar.

Er is eenvoudige catering aanwezig en
er zijn leuke prijzen te winnen.

Deelname is gratis, je moet je wel even van tevoren aanmelden. Een team aanmelden kan via onderstaande aanmeldknop, of door een mail te sturen naar denktankbreed@gmail.com.

Wat heb je nodig? Een zonnebril of pet tegen de zon is handig. Een bidon met water. Sportschoenen zijn niet nodig, want beachvolleyballen doe je lekker op blote voeten. Een handdoek om al het zand weer van je voeten te krijgen.

Mocht het toernooi op 27 juni door weersomstandigheden niet door kunnen gaan (hevige regenval of onweer) dan wordt het toernooi verzet naar woensdag 4 juli.

Voor vragen kunt u contact opnemen via denktankbreed@gmail.com

Dit wijk beachvolleybal toernooi ‘Osseveld-Woudhuis on the beach’ wordt in samenwerking met Accres sportstimulering, JOGG Apeldoorn, Stimenz en wijkraad Osseveld-Woudhuis georganiseerd.

Team aanmelden

Wijkraad Osseveld Woudhuis verwerkt persoonsgegevens via de website. Bijvoorbeeld via het invullen van contactformulieren of als je je inschrijft voor een nieuwsbrief. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Welke gegevens verzamelen we van je:

  • Wanneer je het contactformulier invult:
  • Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief:
  • Wanneer je je aanmeld als lid van Wijkraad Osseveld Woudhuis (WOW-lid)
  • Wanneer je deelneemt aan één van onze activiteiten

 

Wat doet de wijkraad met deze gegevens

Deze gegevens worden opgeslagen in een database waarin alleen het bestuur en het secretariaat in kunnen raadplegen. Je gegevens worden verder niet gedeeld, verkocht of anders gebruikt. Het kan zijn dat je incidenteel een email van de wijkraad ontvangt.

 

Inzage of worden vergeten

Wil je weten of je bekend bent bij de wijkraad of wil je worden vergeten? Uiteraard kan dat.

 

Privacystatement

Lees hier ons Privacystatement https://www.osseveld-woudhuis.nl/privacystatement

 

 

 

Bestuurswisselingen 

Tijdens het Wijkcafé hebben we afscheid genomen van onze voorzitster Hermien Jacobs en bestuurslid openbaar domein Willem Boonestro.

Remco Linnenbank heeft de voorzittersrol van Hermien overgenomen. De openbaar domein portefeuille is van Marcel Jongman geworden.

Ook is het penningmeesterschap van Johan te Winkel overgegaan naar Frank Verhofstad.

Kijk voor meer informatie op https://www.osseveld-woudhuis.nl/over-de-wijkraad

 

Versterking

Voor de portefeuilles openbaar domein en sociale zaken zoeken we versterking. Ook zijn we opnieuw opzoek naar een bestuurslid communicatie waarbij het accent ligt op de eindredactie van de Wijkkijker.

Kijk voor meer informatie op https://www.osseveld-woudhuis.nl/vacatures

 

In de volgende Wijkkijker wordt uitgebreid stilgestaan bij het Wijkcafe

 

Woensdag 28 maart tijdens het Wijkcafé (ALV) worden ook de formele zaken besproken.

Jaarverslag 2017 Wijkraad Osseveld-Woudhuis

Jaarrekening 2017 Wijkraad Osseveld-Woudhuis

Jaarplan 2018 Wijkraad Osseveld-Woudhuis

Begroting 2018 Wijkraad Osseveld-Woudhuis

Concept notulen jaarvergadering 2017 – 21 maart Wijkraad Osseveld-Woudhuis

De eerste editie van 2018 wordt momenteel bezorgd.
Uiteraard staat hij ook weer online.

Veel leesplezier.

Lees hier de nieuwste Wijkkijker

 

 

 

 

De gemeente Apeldoorn heeft begin 2016 de klankbordgroep AZC opgericht. Deze klankbordgroep kan gevraagd en ongevraagd advies geven op weg naar een prettig, veilig en leefbaar AZC in relatie tot de omgeving. Op deze manier zitten meerdere partijen tegelijkertijd met elkaar aan tafel. In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van COA, GGNet, gemeente, politie, wijkraden, actiegroep(en) en ook omwonenden op persoonlijke titel.

Onder omwonenden van het AZC heerst een variëteit aan meningen, verwachtingen en natuurlijk zijn de belangen ook niet altijd hetzelfde.  Het ligt er soms maar net aan in welke wijk of straat je woont. Die verschillen spelen ook door in de klankbordgroep.

===================================================================

In mei 2017 heeft Bureau Beke een risicoanalyse gemaakt ten behoeve van het AZC (te lezen op www.apeldoorn.nl/ter/fl-opvang-vluchtelingen-risicoanalyse). Het proces van deze risicoanalyse is in overleg met de klankbordgroep gelopen. De voorgestelde oplossingen en adviezen van Bureau Beke hoeven niet één op één overgenomen te worden, maar bieden op zijn minst een goede leidraad.

Wij zijn van mening dat de volgende stap in het proces is dat er in samenwerking met de klankbordgroep verder aan de uitvoering van de risicoanalyse wordt gewerkt.

Tot onze verbazing is er nu voor gekozen om buiten de klankbordgroep om in gesprek te gaan voor het afsluiten van het Schelpenpad richting de Homerusstraat.

Naar ons idee wordt er hier van het proces afgeweken en hierover hebben we ons ongenoegen kenbaar gemaakt aan het College.