De gemeenteraad heeft op 6 juli 2017 het Afval- en recycleplan ‘Recycleservice 2025’ vastgesteld.

De gemeente heeft onderstaand bericht hierover geplubliceerd.

Inwoners van Apeldoorn zijn zeer goede afvalscheiders. De afgelopen jaren is reeds bewezen dat het eerder ingezette beleid naar steeds minder restafval werkt. We hebben per persoon nog maar zo’n 135 kilo per jaar. 65% van wat mensen wegdoen wordt in Apeldoorn al apart gehouden en gerecycled. Met de komst van de inzameling van met name kunststoffen is er een nieuwe impuls gekomen. Het lijkt er echter op dat het huidige systeem niet meer helemaal aansluit op de wensen van de gebruikers. Voldoen alle middelen nog wel voor de vraag die er is? Om ook klaar te zijn voor de toekomst is er door de gemeente nieuw afvalbeleid –of nog beter: grondstoffenbeleid- opgesteld. Het nieuwe Afval- en recycleplan ‘Recycleservice 2025’ wil iedereen nog meer mogelijkheden geven om afval te scheiden. Kern is dat de service zo optimaal is dat afvalscheiding nog makkelijker wordt. Een belangrijk onderwerp hierbij is het zogenaamd omgekeerd inzamelen. De grijze container krijgt een oranje deksel, met die container wordt Plastic, Metaal en Drankpakken ingezameld. Het restafval moet weggebracht worden. Streven is om in 2025 nog maar 30 kilo per persoon restafval over te houden. Om daar te komen moet er veel gebeuren. In middelen, communicatie en gedrag. Daarom een eerste stap naar 80 kilo restafval in 2020.

Er zijn veel reacties gegeven op het concept van het Afvalplan. Dat heeft geleid tot aanpassingen in het plan. Zo worden de haken bij de hoogbouw voor plastic verwijderd, zullen er speciale containers komen voor de inzameling van luiers en incontinentiemateriaal en zal er meer en intensievere communicatie plaatsvinden. Om te voorkomen dat mensen zware zakken restafval moeten wegbrengen zal een groot aantal ondergrondse containers een trommel van 20 liter (i.p.v. 40 liter) krijgen, met uiteraard een lager aanbiedtarief.

Het Afval- en recycleplan ‘Recycleservice 2025’ treedt in werking op 20 juli 2017. Tegen het vastgestelde Afvalplan kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Het Afval- en recycleplan met bijbehorende stukken is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage, onder het kopje Ter inzage, Beleidsnota’s.

Verdere informatie is te verkrijgen op de website https://recycleservice.apeldoorn.nl.

De stukken liggen ook ter inzage bij het Omgevingsloket in het stadhuis. De openingstijden van het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.

Apeldoorn, 19 juli 2017

Op 21 augustus start KWS infra met de werkzaamheden aan de fietsverbinding tussen Apeldoorn en Deventer. Via borden worden fietsers tijdelijk omgeleid. De route wordt aangelegd in opdracht van Cleantech Regio. Op 16 augustus houdt KWS Infra een inloopavond over de aanpassingen bij De Ontvangst en de Veenhuizerweg.

Cleantech Regio verbetert fietsroutes
Er zijn meer fietsers dan ooit en steeds meer mensen kopen (high speed) e-bikes om daar dagelijks mee naar het werk te reizen. Meer fietsers dus met meer snelheidsverschillen, dat vraagt om andere wegen en fietspaden. De Cleantech Regio werkt daarom aan de verbetering van fietsroutes. Fietsen wordt zo aantrekkelijker, zowel privé als om naar het werk te reizen.

Vier route-onderdelen
Een van de routes ligt tussen Apeldoorn en Deventer. De Cleantech Regio heeft deze werkzaamheden gegund aan KWS Infra , die het werk aan de volgende vier route-onderdelen gaat uitvoeren:
– De Ontvangst in Apeldoorn (perceel 1): reconstructie van twee rijbanen tot één rijbaan en één fietspad en aanpassing van het kruispunt met de Veenhuizerweg. Dit draagt bij aan zowel de doorstroming als de veiligheid van de weggebruikers en aanwonenden. Het werk start 21 augustus;
– Veenhuizerweg in Apeldoorn (perceel 2): asfalteringswerk start aansluitend;
– Rotonde Woudweg Teuge (perceel 3): werk start dit najaar;
– Uitwisselpunt in Twello (de hellingbanen naar de N344) (perceel 4): werk start dit najaar.

Inloopavonden
KWS organiseert op woensdag 16 augustus, in Wijkcentrum Het Bolwerk Apeldoorn, een inloopavond over de reconstructie van De Ontvangst (perceel 1) en de Veenhuizerweg (perceel 2). Ook wordt de verlichting gepresenteerd van het traject tussen Teuge en Osseveld. In het najaar volgt een inloopavond over de Rotonde Woudweg in Teuge (perceel 3) en het uitwisselpunt in Twello (perceel 4).Op deze avonden wordt ingegaan op planning, fasering en bereikbaarheid. Omwonenden worden uitgenodigd per brief.
Slim Reizen met de app Slim&Snel
De verbeteringen aan de fietsroute Apeldoorn Deventer maken deel uit van het programma Slim Reizen, waarbij forenzen worden gestimuleerd om over te stappen van de auto naar de fiets. Medewerkers die meedoen met de campagne Slim&Snel installeren een app op hun smartphone. Deze slimme app registreert alle ritten en stimuleert om door te gaan. Door te fietsen kunnen zij punten sparen voor leuke kortingen en mooie prijzen in de loterij. Forenzen die in de spits fietsen, ontvangen daarbovenop zelfs een financiële beloning tot 1,50 per dag. Op www.slimensnel.nl is hierover meer te vinden.

Meer informatie
Voor informatie over Slim Reizen Stedendriehoek, mail dan naar info@slimreizenstedendriehoek.nl.

Voor vragen over de werkzaamheden ter plekke of klachten kan men contact opnemen met omgevingsmanager Jochem Snellink van KWS infra: 06-52608771.

De bewoners rond de Kasteelgracht zijn al jaren ontevreden over het waterpeil en de aanblik van de gracht.

In droge zomermaanden zakt het water. Hierdoor komen delen van de gracht droog te liggen en ontstaat stankoverlast. Ook zijn funderingen van woningen dan zichtbaar. Daarnaast storen sommige bewoners zich aan het vele en hoge riet en groeit de gracht met exotische waterplanten dicht. Deze waterplanten horen daar van nature niet thuis, maar vermeerderen zich snel.

Oplossing

In mei hebben het college van burgemeester en wethouders en het bestuur van het waterschap Vallei en Veluwe een besluit over een aantal maatregelen genomen. Deze zijn:

Twee van de drie bestaande stuwen vertonen zichtbare lekkage. Het waterschap gaat deze stuwen vervangen. Eén stuw wordt daarbij ook verplaatst. De derde stuw is al in 2015 vernieuwd.
Daarnaast wordt de bodem voor de twee nieuwe stuwen beleemd (‘dichtgeplakt’) om lekkage langs de stuw via de ondergrond te voorkomen.
Er wordt een pomp geplaatst. Hiermee kan in droge perioden het waterniveau worden aangevuld. De pomp brengt het oppervlaktewater van het lage naar het hoge deel (daar is de meeste overlast).
In de watergang langs het spoor wordt een stuw aangepast, zodat er voldoende aanvoer van water naar de Kasteelgracht is.
Het waterschap verhoogt de maaifrequentie van het riet en de waterplanten.
De maatregelen op de kaart.

14 juni: bewonersavond in Talma Borgh

Op 14 juni 2017 was er een bewonersavond. Daar stelden bewoners vragen. Deze kunt u lezen op de pagina veel gestelde vragen.

Hoe verder?

De gemeenteraad van Apeldoorn moet over de kosten van de maatregelen nog een besluit nemen. Dat gebeurt dit najaar wanneer de raad alle financiële wensen afweegt. In 2018 begint het waterschap met de uitvoering van de maatregelen.

Vragen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer J. Herforth (gemeente Apeldoorn), tel. 14 055 of de heer W. van Vilsteren (waterschap Vallei en Veluwe), tel. 06-10928881.

De gemeente Apeldoorn heeft een nieuwe nieuwsbrief gepubliceerd.

klik hier voor de nieuwsbrief

 

Op 14 juni heeft de gemeente Apeldoorn en het Waterschap Vallei en Veluwe een bewonersavond georganiseerd voor de aanwonende van de Kasteelgracht.

Tijdens deze avond zijn vele vragen gesteld. De antwoorden worden momenteel uitgewerkt en gedeeld o.a. Op deze pagina.

We delen alvast de Powerpoint presentatie van deze avond.

Presentatie kasteelgracht 14-6-2017 (2)

#GEWOONGEZONDAPELDOORN
Alcohol en jongeren: een gewichtig gezondheidsthema!
Maandag 26 juni organiseerden de wijkraad Osseveld-Woudhuis en JOGG Apeldoorn een lezing over alcohol en jongeren. Speciaal voor ouders en professionals uit Apeldoorn die zich bezig houden met een gezonde leefstijl maakte de WOOS University deze leerzame avond mogelijk. Dit was de laatste in de serie #gewoongezondapeldoorn en sloot qua impact naadloos aan bij eerdere lezingen over de thema’s gehoorschade, opvoeden, een positief zelfbeeld bij jongeren en nieuwe media en seksualiteit. Dr. Nico van der Lely bracht een waardevol en boeiend verhaal. Onderstaand artikel geeft een goed beeld. Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op met Karlien Vinke van de Wijkraad; karlien.vinke@osseveld-woudhuis.nl of met Weslie Gerrits, JOGG-regisseur; w.gerrits@apeldoorn.nl

Jong geleerd is oud gedaan
Nico van der Lely is kinderarts en medeoprichter van de alcoholpoli’s in Nederland. .De bevlogen kinderarts werkt in Delft en is op nog 10 plekken in Nederland actief op het gebied van preventie en behandeling van jongeren die te veel drinken. Hiervoor heeft hij een bedrijfsmatige aanpak ontwikkeld. “We moeten ons realiseren dat het de laatste 10-15 jaar mis is gegaan met de komst van die zoete drankjes. Kinderen voelen de alcohol minder snel toeslaan, voordat ze ‘out’ gaan”, legt hij uit. “Daarbij werkt de hele alcoholindustrie met een businessmodel. Eerst richten ze zich op de jongeren en als ze die één keer voor zich gewonnen hebben, begint het grote geld verdienen. Want jong geleerd is oud gedaan.” En het blijkt dat 80% van de reclames over alcohol gaat; zien drinken doet drinken.

Nix21
Als het gaat over de schade die alcohol aanricht ‘vliegen’; de cijfers door de zaal. Jeugd die overmatig drinkt kost de maatschappij 26 miljoen euro. Je daalt 1 of 2 niveaus in onderwijs als je 1 of 2 keer bent opgenomen met alcoholvergiftiging. Tot je 18e krijg je er nieuwe hersencellen bij. Maar wat veel mensen niet weten, is dat het brein zich tussen de 16 en 23 jaar nog ontwikkelt, dan vormen zich belangrijke verbindingen. Dit wordt moeilijk als er cellen afgestorven zijn door alcoholmisbruik. Dus de afspraak van Nix18 zou medisch gezien opgeschoven moeten worden naar 21 jaar.

Sterk, sterker sterkst
Het blijkt dat de jeugd steeds eerder begint met echt sterkte drank, al vanaf 12 of 13 jaar. Zo is Goldstrike met maar liefst 50% alcohol zeer populair. Ook wordt er veel Wodka gedronken. Deze dranken kun je alleen bij de slijterij krijgen. Daarom is het drankje Petrikov met 14,7% ook zeer geliefd, want dat is gewoon bij de supermarkt verkrijgbaar. “En er staan ook nog gratis mix tips op het etiket”, zegt Van der Lely smalend. “De alcoholproducenten doen dat bewust; tot 15% mag het vrij verkocht worden en in een mix wordt er nog gemakkelijker meer en sterker gedronken.” Ook wordt er via de nieuwe (sociale) media op slinkse wijze reclame gemaakt voor een levensstijl waarin heftig drinken heroïsch is. Zo worden jongeren geconditioneerd, zonder dat ouders of school hier erg in hebben.

Groeiend probleem
Als jongeren gedronken hebben zie je dat op het eerste oog niet want ze lopen nog in een rechte lijn als ze dronken zijn. Ze ademen oppervlakkiger, maar ook dat merk je als buitenstaander niet. En als ze ‘out’ gaan zie je dat niet aankomen. Dan vallen ze in één keer om. Het aantal jongeren dat opgenomen wordt met een alcoholvergiftiging is een groeiend probleem. Hierbij valt op het op dat er meer meisjes zijn. In Nederland sterven er jaarlijks 6 jongeren (indirect) door alcoholgebruik. Onderkoeling, ongevallen of verstikking in braaksel, het zijn vaak niet de headlines in de kranten maar het is wel de harde realiteit. Naast de schade aan de cognitieve potentie is alcohol drinken ook op de lange termijn schadelijk voor hart en vaten. Ook is de kans op mond- en borstkanker aanzienlijk verhoogd. Onderzoek van het Trimbos instituut heeft aangetoond dat 2 op de 3 jongeren niet leren van een alcoholvergiftiging en blijven drinken.

Ouders in gebreke
Ouders blijken niet zo streng als het gaat om de afspraak van Nix18. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen van 4 alcohol al associëren met gezelligheid. Daarom is het volgens hem een slecht idee om kinderen thuis te laten ‘oefenen’ met drinken. En Kinderchampagne idem dito: “Je laat een kind toch ook geen poedersuiker snuiven om te oefenen voor cocaïnegebruik, toch?”, aldus Van der Lely.
De praktijk leert dat ouders het gedogen dat hun kind (af en toe) wat drinkt. Ook zíj zijn gevoelig voor ‘peer pressure’ en willen niet onderdoen voor andere ouders. Zij stellen zich meer op als vriend van hun kind dan als strenge opvoeder. Wat kan je dan doen? Maak afspraken met je kind; om 01.30u thuis zijn, kus op je wang laten geven (dan ruik je de adem) en het mobieltje inleveren als de afspraak geschonden is. Ook geeft Van der Lely als tip mee: maak foto’s of film je kind in dronken toestand, om het gesprek aan te gaan en je kind te confronteren met de effect van alcohol drinken.
Om je kind te overtuigen dat het loont om niet te drinken, kun je hem of haar wijzen op rolmodellen. Je vindt een lijst van alcohol vrije helden in een boek van zijn hand; ‘De alcoholvrije puber, een praktische gids’. Als je erachter komt dat je kind vaker drinkt, maar niet ‘out’ gaat, maak dan een afspraak met de huisarts, die kan je doorverwijzen naar de alcoholpoli. Hier krijgt je kind de hulp en begeleiding die zo hard nodig is.

Sociale settings
Als jongeren alcohol drinken gebeurt er iets dat niet normaal is. Dat weten we allemaal. Maar toch is deze mindset in sommige sociale settings niet aan de orde. Van der Lely vraagt zich hardop af hoe het kán dat overwinningen in de sport nog steeds gevierd worden met alcohol en dat er in bijna alle sportkantines op zijn minst bier verkocht wordt? Hier zouden directies van sportbonden speciaal beleid voor moeten maken én naleven. Daarnaast schieten scholen volgens hem te kort bij de voorlichting over de schade van alcohol op korte en lange termijn. Ook moet er volgens hem veel strenger opgetreden worden als jongeren drinken tijdens schoolfeesten.

Tip: Meer lezen over dit onderwerp? Op YouTube vind je filmpjes van Nico van der Lely en ook over de afspraak Nix18.

Inleiding

Voor de wijkkijker maken we artikelen over architectuur en kunstobjecten. We willen deze artikelen op een makkelijke manier gaan ontsluiten op het internet. Op die manier is de inhoud van de artikelen en foto’s makkelijk en snel te vinden voor iedereen en borgen we de inhoud. Een eerste gedachte is om op een plattegrond aan te geven waar een artikel van is en door te klikken de informatie naar voren komt bijv met Google Maps. We streven er wel naar om de komende maanden een oplossing in te richten.

Wie zoeken we?
We zoeken iemand die het leuk vindt en energie krijgt om uit te zoeken hoe we onze vraag kunnen gaan realiseren. Iemand die voor de verschillende mogelijkheden die er zijn aangeeft wat de voor en nadelen zijn en met een advies komt. Iemand die handig is met internet en computers. Iemand die het leuk vindt om de oplossing in te richten en vorm te geven rekening houden met de gebruiker. Iemand die het leuk vindt om dit te beheren en in de lucht te houden. Iemand die enthousiast is om zich in te zetten voor onze mooie wijk.

Wat bieden we?
Je helpt mee om informatie vast te houden voor ons nageslacht en voor iedereen toegankelijk te maken. Je hebt vrijheid om dit op te pakken wanneer je tijd hebt. Je helpt mee aan een initiatief dat best uniek is. Je werkt samen met een groep enthousiaste redacteuren

Interesse?
Neem dan contact op met Remco Linnenbank.

Remco.Linnenbank@Osseveld-Woudhuis.nl

De gemeente heeft in mei weer een nieuwsbrief over het AZC gepubliceerd.

AZC nieuwsbrief mei 2017

In de media heeft u al kunnen lezen dat de risico analyse afgerond is.

Eindrapportage_azc Apeldoorn_definitief_17-05-2017

In de Apeldoornse gemeente raad zijn vragen gesteld over de ondeduilijkheid rondom de genoemde opvangplaatsen.

Getal 2000 bij azc was ‘oliedom’ – De Stentor 19 mei 2017

 

Bestuursovereenkomst gemeente en COA ondertekend

Op vrijdag 21 april ondertekenden de gemeente Apeldoorn en het COA de bestuursovereenkomst over het AZC aan de Deventerstraat. De bestuursovereenkomst is gebaseerd op het eerder genomen besluit in het najaar van 2015. De raad heeft ruim een jaar geleden ingestemd met de realisatie van een AZC op het GGNet-terrein aan de Deventerstraat. Gestart wordt met de instroom van 400 vluchtelingen en er kan doorgroei tot maximaal 600 plaatsvinden. In de bestuursovereenkomst is vastgelegd wat het COA en de gemeente van elkaar verwachten. Het tekenen van de bestuursovereenkomst is een vervolgstap in de realisatie op weg naar de ingebruikname.

Lees hier het kopie van de Bestuursovereenkomst
Komst AZC vertraagd
Het COA heeft recent bekend gemaakt dat het langer gaat duren voordat de eerste bewoners hun intrek kunnen nemen. Naar verwachting komen de eerste bewoners niet in 2018 maar medio 2019. Redenen voor vertraging zijn de beschermde diersoorten op het terrein, zoals vleermuizen, en asbest dat verwijderd moet worden voordat de verbouw kan starten. Directeur GGNet Esther van Gaalen: “Het feit dat er een sanering moet plaatsvinden in de oude panden is niet verwonderlijk. Bijna alle oude panden kennen dit probleem. Het betekent overigens niet dat de huidige bewoners op onveilige plekken zitten. Uiteraard bereiden we de sanering zorgvuldig voor en informeren we betrokkenen over wat er gaat gebeuren.”

Projectleider COA Bjorge Scheper: “Omdat we de panden zoveel mogelijk in tact willen laten vanwege hun kenmerkende uitstraling moet de sanering zorgvuldig uitgevoerd worden. Het slopen van de panden en de nieuwbouw is een sneller traject. Dat is niet waar we nu voor gekozen hebben. Waar het kan, willen we zoveel mogelijk van de oude panden hergebruiken. Alles is erop gericht om in overleg met GGNet de werkzaamheden spoedig en veilig te laten verlopen. Uitgangspunt daarbij is om deze periode van overlast zo kort mogelijk te maken voor de omwonenden.”

Hoe ziet de planning er uit?
De eerste inventarisatie op het gebied van flora en fauna is afgerond. Op basis daarvan is vervolgonderzoek gestart. Medio oktober 2017 zijn deze onderzoeken volledig afgerond en wordt de vervolgprocedure gestart. Het uitwerken van de (ver)bouwplannen en de voorbereidingen voor de aanvraag Omgevingsvergunning lopen door. Zodra de aanvraag definitief is, bericht de gemeente u daarover. Naar verwachting start de verbouw medio 2018 en komen de eerste bewoners van het AZC in 2019.
Voortgang risicoanalyse
Om goed in beeld te krijgen welke gevolgen de komst van het AZC naar de Deventerstraat heeft, is sinds december 2016 Bureau Beke bezig met de risicoanalyse. Dit bureau is in overleg met de klankbordgroep geselecteerd. Belangrijke onderdelen van de risicoanalyse zijn de inventarisatie van mogelijke risico’s en de schouw met omwonenden. Voor Bureau Beke zijn omwonenden een belangrijke bron van informatie voor wat betreft de te verwachten risico’s – bewoners kennen de wijk.

Voor de inventarisatie van de risico’s hebben 189 Apeldoorners input geleverd. Tijdens de schouw in februari 2017 hebben tien omwonenden gewezen op diverse mogelijke risico’s op en in de omgeving van het geplande AZC. Daarnaast is gesproken met professionals, zoals de politie en een verkeersdeskundige, en zijn nog enkele interviews met direct omwonenden uitgevoerd. Dit alles heeft een groslijst aan risico’s opgeleverd die uiteindelijk worden gewogen door Bureau Beke. Voor een deel van de risico’s acht Bureau Beke het noodzakelijk dat deze nog voor de start van het AZC worden afgedekt door maatregelen. Deels zijn deze maatregelen ook door omwonenden en anderen aangedragen. Uiteindelijk levert Bureau Beke een rapportage aan die samen met de Werkgroep Risicoanalyse (met daarin bewoners, het COA, GGNet en de gemeente Apeldoorn) definitief vastgesteld zal worden. Deze rapportage kan gebruikt worden als eerste kader voor de benodigde monitoring en het toekomstige beheer rondom het AZC.

Lees hier de gehele nieuwsbrief van de gemeente

Begin juni wordt over de kasteelgracht een informatieavond voor bewoners gehouden.

Over de kasteelgracht zijn al jaren klachten. Het peil en de kwaliteit van het water zijn niet in orde. Specialisten van de gemeente Apeldoorn en het waterschap Vallei en Veluwe hebben samen oplossingen onderzocht. Denk hierbij aan baggeren, het aanbrengen van leemlagen (‘dichtplakken’), het vervangen van stuwen en het installeren van pompen. Ook is gekeken naar meer onderhoud. Het onderzoek is klaar en onlangs met de wijkraad besproken. Op de informatieavond wordt de gekozen oplossing toegelicht. Een precieze datum hiervoor volgt nog.