Naar aanleiding van diverse klachten over te snel rijdende auto’s heeft de gemeente Apeldoorn rondom de Linie verkeersmaatregelen genomen om de overlast in te dammen.

Aan de Linie, ter hoogte van het winkelcentrum ’t Fort zijn een tweetal verkeersdrempels geplaatst.

Tevens aan dezelfde Linie, parallel aan de spoorlijn Apeldoorn Deventer werd nabij station Apeldoorn Osseveld een barrière geplaatst, die de doorgang voor voertuigen, fietsers en bromfietsers uitgezonderd, onmogelijk maakt.

We zitten allemaal achter onze eigen voordeur, hoe ongezellig!

Gelukkig kunt u bij UP! doorlopend leeftijdsgenoten ontmoeten bij In je Uppie, een telefonisch groepsgesprek.

“Hoe werkt dat dan, zit je met onbekenden in een groepstelefoongesprek?” Ja! En dat werkt wonderbaarlijk goed, zo blijkt uit de gesprekken. Een ieder van ons zit nu min of meer in hetzelfde schuitje, dus het ijs is binnen een mum van tijd gebroken. Er is een gespreksleider én er is een gespreksonderwerp, zoals vriendschap, dankbaarheid of familie. Dus het gesprek gaat bijna vanzelf ergens over. Iedereen kan het.

In je Uppie biedt gezelschap en een moment van verpozing. Ook al zit u in uw eigen huis, u bent er echt even uit. Het onderwerp biedt verdieping en ook aanknopingspunten om te vertellen hoe het nu met u gaat. Lees verder…. 

Lees ook meer informatie in de nieuwsbrief van Up!

 

Vanwege de coronacrisis is het tijdelijk niet mogelijk om elkaar in levende lijve te treffen voor een goed gesprek. Stichting Samenspraak Apeldoorn organiseert daarom de komende tijd online dialogen rond specifiek thema’s, waaraan iedereen die behoefte heeft aan contact en ontmoetingen met anderen digitaal kan deelnemen. De dialogen worden begeleid door dialoogbegeleiders van de stichting en vinden plaats via Zoom.

Contact in tijden van corona

Sinds een aantal weken is het een stuk lastiger geworden om echt contact te krijgen met de mensen om ons heen. Een praatje met een collega bij het koffieapparaat, een goed gesprek met vrienden/vriendinnen, even een kopje koffie met de buurvrouw, een bezoekje brengen aan familie, al deze contactmomenten die normaal zo gewoon voor ons zijn, zijn plotseling vanwege de coronacrisis niet meer mogelijk. Voor velen is dit een groot gemis. Een goed gesprek is goed voor een relatie, dat is een open deur. En echt gehoord worden is goed voor een mens. Daarom is naar elkaar luisteren de basis van Stichting Samenspraak.

Stichting Samenspraak en de Dialoogmethode

Stichting Samenspraak zet zich in om Apeldoorners met elkaar in dialoog te brengen. Onze overtuiging: overal waar mensen elkaar ontmoeten en met elkaar in gesprek gaan, worden muren afgebroken en ontstaat er meer onderling begrip. Mensen worden daardoor vriendelijker tegen elkaar en zo wordt onze stad iedere keer een beetje mooier! Samenspraak, dat doe je elke dag! Ook in tijden van corona! Juist in tijden van corona!

Samenspraak is van ons allemaal. Daarom nodigen wij alle Apeldoorners uit om deel te nemen aan  de digitale dialogen die wij de komende periode organiseren. Deze dialogen hebben elk een specifiek thema, en vinden plaats volgens de vier stappen van de methode ‘de Dialoog’:

1. Kennismaken: iedereen stelt zich voor, zodat iedereen weet wie hij of zij voor zich heeft.
2. Ervaringen: persoonlijke ervaringen worden gedeeld, deze kunnen leerzaam zijn voor anderen.
3. Dromen: wat zouden we graag willen voor in de toekomst? Deze dromen kunnen anderen inspireren met nieuwe dromen.
4. Doen: wat kunnen stappen zijn om deze dromen uit te laten komen? Wat neemt iemand mee uit het gesprek?

Waar, wanneer en hoe?

Speciaal hiervoor door Samenspraak opgeleide vrijwilligers begeleiden de dialogen. Vanuit onze eigen omgeving gaan we met vier tot maximaal acht personen met elkaar in gesprek via de laptop, computer, tablet of telefoon. Hiervoor maken we gebruik van Zoom. Je ziet en hoort elkaar gewoon. Het is even wennen, het is anders, maar het is wel een mooie mogelijkheid voor een goed gesprek. Op dit moment staan de volgende dialogen gepland:

– donderdagavond 16 april van 19 tot 21 uur
– woensdagavond 22 april van 19 tot 21 uur
– vrijdagmiddag 24 april van 14 tot 16 uur
– dinsdagavond 28 april van 19 tot 21 uur

Graag deelnemen aan een (of meerdere) dialogen?

De thema’s van de verschillende dialogen zullen op een later tijdstip via de website www.samenspraakapeldoorn.nl bekend gemaakt worden

 

Op 20 september 2019 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan De Wellen Zuid vastgesteld. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de vestiging van een AZC op het GGNet-terrein aan de Deventerstraat ten behoeve van de opvang, begeleiding en tijdelijke huisvesting van maximaal 600 asielzoekers.

Het onderwerp ‘Vaststelling bestemmingsplan De Wellen Zuid n.a.v. tussenuitspraak Raad van State’ is op de Raadsvergadering van 13 februari 2020 jl. besproken. Alle informatie vindt u op de website van de gemeente Apeldoorn

 

De laatste informatie over Corona in Apeldoorn vind je op www.apeldoorn.nl/corona

In deze moeilijke tijd zien we ook mooie dingen ontstaan. Veel mensen zetten zich in om anderen te helpen. Zo zijn er veel hartverwarmende initiatieven op gang gekomen. Sinds afgelopen weekend biedt vrijwilligersplatform ‘Apeldoorn Pakt Aan’ uitkomst voor het samenbrengen van vraag en aanbod. Op de website is een speciale pagina gemaakt: ‘Coronahulp: Kleine klus’. Hiermee worden hulpvragen en aanbod bij elkaar gebracht. Apeldoorn Pakt Aan hoopt hiermee de komende tijd zoveel mogelijk noodzakelijke hulpvragen van inwoners te kunnen koppelen aan vrijwilligers.

 

Hulp nodig of hulp bieden?

Wie hulp nodig heeft, kan dit melden via de website. Wie wil helpen, kan op het digitale prikbord zoeken naar kleine klussen in de buurt. Men kan hier ook hulp aanbieden. Van een keer een extra portie eten koken voor een oudere buurvrouw, iemand opbellen die eenzaam is of een boodschapje doen voor iemand. Alle hulp is welkom!

 

Aanmelden en inschrijven kan via de website www.apeldoornpaktaan.nl/coronahulp. Wie er niet uitkomt of vragen heeft kan bellen. Een team van medewerkers is telefonisch en per e-mail bereikbaar om vraag en aanbod zo goed mogelijk aan elkaar te koppelen. Ze zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur en in het weekend van 12.00 – 16.00 uur via 088 784 64 65 of info@apeldoornpaktaan.nl.

 

Over Apeldoorn Pakt Aan

Apeldoorn Pakt Aan is dé plek voor vrijwilligerswerk in Apeldoorn. Apeldoorn Pakt Aan stimuleert en verbindt het Apeldoornse vrijwilligerswerk met onder andere een digitale vacaturebank, het aanbieden en delen van trainingen en bijeenkomsten én het organiseren van de jaarlijkse Proeverij voor vrijwilligerswerk. De samenwerkende partners van Apeldoorn Pakt Aan zijn De Kap, Stichting Present, het platform vrijwilligersorganisaties Ertoe doen, Sportraad Apeldoorn en Stimenz.

De werving IVN schoolgidsen op zaterdag 28 maart a.s. bij Campus Woudhuis is vanwege het coronavirus afgelast.

De vraag om de groep IVN schoolgidsen te versterken blijft!

Heb je belangstelling om onder schooltijd met basisschoolleerlingen op stap te gaan en samen natuur te ontdekken en te beleven? Meld je aan bij Marieke Sprey, scharrelkids@ivn-apeldoorn.nl

 

Kennis van natuur is geen voorwaarde voor deelname. De activiteiten zijn door de week. Schoolvakanties zijn vrij en van december t/m maart zijn er weinig activiteiten. Het is mogelijk een deel van het jaar mee te doen en b.v. de wateractiviteiten in mei, juni of de herfst/paddenstoelactiviteiten in het najaar te begeleiden.

In verband met het gezondheidsrisico als gevolg van het coronavirus, heeft de wijkraad besloten om de Algemene Leden Vergadering welke was gepland op 23 maart, uit te stellen tot nader order.

 

De ontwikkelingen worden afgewacht, er zal zo snel als mogelijk een nieuwe datum worden gekozen.

De gemeente Apeldoorn heeft begin februari onderstaande tekst naar omwonenden en winkeliers verspreid:

 

Beste heer, mevrouw,

In het najaar van 2019 informeerden wij u over de plannen voor het vergroenen van winkelcentrum ’t Fort. Op 5 november had u de mogelijkheid om de plannen te bekijken in het Bolwerk. Wij danken u voor uw komst.

 

Start werkzaamheden

Op maandag 17 februari 2020 start aannemer Eijkelboom met de uitvoering. Zij zijn 4 weken aan het werk. Mocht het gaan vriezen, zal het langer duren. De werkzaamheden veroorzaken geen overlast, winkels en woningen zijn gewoon bereikbaar.

 

Heeft u vragen?

Tonnie Berends is directievoerder die het werk begeleidt en is te bereiken op 06-51155302.

 

Wilt u meedoen?

Wij juichen initiatieven die leiden tot een beter klimaat van harte toe. Op onze site www.apeldoorn.nl/groeninitiatief kunt u lezen hoe u uw ideeën in kunt brengen, wij ze uitvoeren en het samen onderhouden.

 

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders van Apeldoorn,

Sander Baan

Projectleider

Het duurt nog eventjes, maar de tunnel onder het spoor op de Laan van Osseveld gaat er komen. De voorbereidingen zijn in volle gang om eind 2021 van start te kunnen gaan. De gemeente Apeldoorn heeft de actuele ontwikkelingen en geplande acties op een rij gezet in een nieuwsbrief. U kunt via de button links bovenin (subscribe) in de nieuwsbrief uw e-mailadres invullen waarna u de nieuwsbrief ook zelf ontvangt.