Hallo wijkbewoners van Osseveld-West, Osseveld-Oost en Woudhuis.
In het wijkcentrum het Bolwerk aan de Ravelijn 55 houden wij van de eerste dinsdag in september tot half juni een gezellige soos. Iedere dinsdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur kunt u deelnemen aan diverse activiteiten.
Zo kunt u bij ons klaverjassen (zouden nog veel deelnemers bij kunnen), gezelschapsspelen (o.a. rummikub) en heerlijk creatief bezig zijn (kaarten maken, knutselen, handwerken etc.).
Ossewoud
Ook is er tijd om met elkaar te praten over alles wat ons bezig houdt. Kortom een gezellige middag. Af en toe, zo rond de feestdagen en de seizoensafsluiting organiseren wij een gezamenlijke gezellige middag.
De kosten zijn: € 1,50 per middag, inclusief koffie/thee en wat lekkers.
Kunt of wilt u niet iedere dinsdag, dat is geen probleem. Af en toe komen is ook prima. U bepaalt het zelf!
Bij voldoende deelname komt er in het Bolwerk de mogelijkheid om te biljarten. U kunt u opgeven bij onderstaande telefoonnummers of op dinsdagmiddag gewoon eens binnenlopen in zaal 4 van het Bolwerk.
Wilt u eerst nog meer informatie, dan kunt u een van onze vrijwilligsters bellen onder: 055-366 3053 en 055-366 2049.

De Apeldoornse Stichting de Kap kan ondersteuning bieden aan mensen die onlangs hun partner hebben verloren en behoefte hebben aan begeleiding bij hun rouwproces. Getrainde en ervaringsdeskundige vrijwilligers van de Kap bieden een luisterend oor;  iemand die er is met onverdeelde aandacht. Niemand kan de pijn van het verlies voor wegnemen. Maar wel kun je door je gevoelens en gedachten te delen beter omgaan met verwarrende emoties, reacties uit de omgeving en moeilijke dagen. Persoonlijke aandacht geeft ruimte om te rouwen, biedt troost en maakt sterker. 

Mensen die daar behoefte aan hebben kunnen de naar de maandelijkse koffieochtend gaan (elke 2e dinsdag van de maand, van 10:00 tot 11:30 uur), of thuis bezocht worden door één van de vrijwilligers. 

Meer informatie en contactgegevens kunt u vinden op de website van de Kap. 

Beste wijkbewoners, op zaterdag 5 oktober 2019 organiseert het Senioren Platform Apeldoorn een informatiemarkt voor senioren, met het thema “Actief zijn en actief blijven”. Iedereen die belangstelling heeft, is van harte welkom op Sprengeloo, aan de Sprengenweg 81, tussen 10 en 16 uur. De toegang is gratis.

Al direct bij binnenkomst worden bezoekers onthaald met koffie, thee en wat lekkers, terwijl er gedurende de dag optredens zijn van het Phoenixkoor en het koor Rock Oud Loud. 

Meedoen 

Er zijn veel activiteiten, waaraan bezoekers kunnen meedoen: creatief bezig zijn, denksporten, tafeltennis, koersbal en jeu de boules. Daarnaast is er volop informatie over de mogelijkheden voor thuiszorg, aangepast hulp en persoonlijke zorg. Op het fietsparcours kan fietsvaardigheid worden geoefend en de trek kan worden gestild door een hapje te proeven van de maaltijdservice. 

Informatie

Zorgorganisaties zijn aanwezig om bezoekers te voorzien van informatie over extra zorg en hulp. Tal van verenigingen zullen in hun kraampjes vertellen over de mogelijkheden om actief te zijn. Van trimmen tot meedoen met Oud Apeldoorn; kaarten, fietsen, sjoelen boogschieten en nog veel meer.

Eerste Wegwijzer voor wethouder Cziesso

Ook na deze dag is het belangrijk te weten wat er allemaal te doen is voor senioren in Apeldoorn en waar je moet zijn met vragen over hulp en zorg. Het senioren Platform Apeldoorn heeft daarom de Wegwijzer samengesteld, waarvan het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan de wethouder. Dit overzichtelijke boekje heeft als thema ‘Senioren, actief zijn en actief blijven’. In de gemeente volop mogelijkheden. Niet alleen thuis, maar ook in de buurt of omgeving. Wordt het bewegen wat moeilijker, dan zijn er mogelijkheden om extra hulp en zorg te krijgen. Ook die staan in de Wegwijzer beschreven. 

Bereikbaarheid

Sprengeloo, de school voor voortgezet onderwijs, ligt aan de Sprengenweg 81. De ingang is aan de Prinses Beatrixlaan. Er is gratis parkeergelegenheid voor fietsen en auto’s. De school is ook bereikbaar met stadsbus lijn 2, richting Apenheul. 

Zoals u ongetwijfeld reeds gemerkt heeft zijn er momenteel werkzaamheden gaande op Laan van Erica. Direct omwonenden hebben midden september het volgende schrijven van de gemeente Apeldoorn ontvangen; ter informatie delen wij deze informatie graag via onze website:

“Op 21 september 2019 a.s. start de Gemeente Apeldoorn met het vervangen van een rioolput in de hoofdriolering langs de Laan van Erica. De put zit vlak bij de kruising met de Zutphensestraat. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma BAM uit Apeldoorn en duren ongeveer zeven weken. Het werk wordt tijdens normale werkuren uitgevoerd. We verwachten dat het werk eind november 2019 klaar is.

Tijdelijke brug voor rioolwater

Het hoofdriool in de Laan van Erica heeft een belangrijke functie in het rioolstelsel van de stad. Daarom kunnen we hem niet afsluiten. In plaats daarvan wordt een tijdelijke “brug” voor een persleiding over de Zutphensestraat. gemaakt. De persleiding gaat naar het riool in het Ommeland. Tijdens het vervangen van de put wordt het rioolwater dan over de Zutphensestraat heen gepompt.

Overlast voor verkeer minimaal

Het aanbrengen van de brug duurt maar kort. Deze wordt in de avond en nacht van 22 oktober 2019 geplaatst. Zo is de hinder voor het verkeer minimaal. Bewoners die dicht bij het kruispunt wonen hebben mogelijk wat last van geluid tijdens het plaatsen van de brug. Na het aanbrengen kan het verkeer dan tijdens de rioolwerkzaamheden onder de brug door. Na afloop van de werkzaamheden wordt de brug weer opgeruimd. Verkeersdeelnemers merken verder niet veel van het vervangen van de rioolput. Het Ommeland, de Laan van Erica, de Laan van Osseveld en de Zutphensestraat kunt u gewoon blijven gebruiken.

Fietsers omgeleid

Wel wordt het fietspad langs de Laan van Erica tussen de Voorwaarts en de Zutphensestraat aan de kant van Groot Schuylenburg afgesloten in de periode dat de put wordt vervangen. Fietsers worden omgeleid via de andere zijde van de Laan van Erica.

Vragen?

Voor vragen over de uitvoering van het werk kunt u contact opnemen met de uitvoerder van de firma BAM, de heer Kerssen. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 2297 4938. Ook kunt u contact opnemen met de projectleider van het ingenieursbureau van de gemeente, via 06-27189091 of via e-mail e.bruintjes@apeldoorn.nl

Op vrijdagochtend 13 september 2019 vond de wijkschouw 2019 voor Osseveld-Woudhuis plaats. Hieronder volgt een samenvatting.

De volgende personen hebben deelgenomen aan de schouw:

namens de gemeente Apeldoorn:

Astrid Willemsen (stadsdeel manager);
Petra Bennink (adviseur openbare ruimte);
Almer de Jong (regisseur openbare ruimte); en
Marcel Keurhorst (wijkbeheerder)

en namens de Wijkraad Osseveld-Woudhuis:

Gerard Link, algemeen bestuurslid; en
Marcel Jongman, bestuurslid openbaar domein.

De schouw

Bijna alle punten die jullie hadden doorgegeven zijn tijdens de schouw nagelopen. Ook hebben de vertegenwoordigers van de gemeente schriftelijk kennis kunnen nemen van alle opmerkingen die na de oproep door de Wijkraad door jullie werden ingestuurd.

Het grootste deel van de oproepen had betrekking op het openbaar groen en op potentieel onveilige verkeerssituaties. Een paar opmerkingen gingen over “groenoverlast” op particulier terrein. Voor zover er geen sprake is van direct gevaar of overlast voor de gemeenschap is het helaas lastig voor de gemeente om hiertegen op te treden. 

Verder is er veel onkruid tussen straatstenen en stoeptegels geconstateerd: sinds het verbod om dit met gif te bestrijden is hiervoor nog niet echt een goed alternatief gevonden. Een aantal verkeersonveilige situaties en “slijtageplekken” in de bestrating zijn op dit moment al in beeld bij de gemeente. Verkeersonveilige situaties komen ook sowieso ter sprake tijdens het halfjaarlijks overleg tussen de Wijkraad en de wijkagent; het eerstvolgend overleg staat gepland voor november 2019. 

Meer groen

Naast deze schouw loopt er momenteel ook een initiatief van de gemeente Apeldoorn om meer groen in de openbare ruimte te realiseren. Dit gaat o.a. gebeuren door “nutteloos steen” (waar vaak al onkruid tussen groeit) te vervangen door groenvoorzieningen. Mede in het kader van dit initiatief heeft Petra Bennink van de gemeente meegelopen, om in onze buurt te bekijken welke uitdagingen er op dit terrein liggen.

Dit initiatief wordt in eerste instantie in het Woudhuis opgestart. Dat betekent niet dat er op dat gebied in de rest van de wijk (en de gemeente Apeldoorn) niets gebeurt. Voor de hele gemeente geldt de Regeling groeninitiatief: www.apeldoorn.nl/groeninitiatief.

Vervolg

Met de gemeente Apeldoorn is afgesproken dat zij een evaluatie van deze schouw zal maken. Deze zal worden besproken tijdens het Periodiek Overleg tussen de Wijkraad Osseveld-Woudhuis en de gemeente Apeldoorn, waarna deze met jullie wordt gedeeld en op de website van de Wijkraad zal worden gepubliceerd. 

Namens de Wijkraad en de gemeente Apeldoorn willen wij  jullie hartelijk danken voor jullie inbreng!

Wijkraad Osseveld Woudhuis

Namens het bestuur,

Gerard Link en Marcel Jongman

Op 20 september 2019 is na een intensieve voorbereiding, waarbij onder andere doelen zijn uitgewerkt en weergegeven in een zgn. ‘doelenboom’ voor de toekomst van Campus Woudhuis, het officiële startsein gegeven voor Campus Woudhuis. Deze start was omzoomd met een middagcongres over groen, werk en zorg en aansluitend een festival. 

Tijdens het congres kwamen zaken als de impact van campus Woudhuis, de parallelle arbeidsmarkt, ‘werk je uit de zorg’, kennis van ervaringsdeskundigen, inclusief werkgeverschap en gebruik maken van groen en natuur aan de orde. Resultaten van dit congres gaan direct weer toegepast worden op Campus Woudhuis en elders in Nederland.

Campus Woudhuis werkt samen met diverse ondernemingen in haar omgeving. Ook is het fraai opgeknapte Woldhuis een mooie locatie om van bijzondere gelegenheden in de familie of bedrijf een speciale herinnering te maken.

Aanwezige talenten op gebieden als catering, groen, fotografie en schilderkunst hebben van deze opening een speciaal moment in de geschiedenis van Woudhuis gemaakt.

Beste wijkbewoners, hierbij een oproep namens RTL Nieuws:

RTL Nieuws zoekt leuke gezinnen uit Apeldoorn met een middeninkomen, die mee willen werken aan een tv- item rond Prinsjesdag!

Wil jij weten wat de kabinetsplannen voor jou betekenen? Wil jij weten of je er op vooruit gaat komend jaar? En vind jij het leuk om daar eens met ons over te praten? Laat het dan weten : oproep@rtl.nl

We spreken je graag!

Dinsdag 22 juli 2019 vond een eerste overleg plaats tussen vertegenwoordigers van de gemeente Apeldoorn en uw Wijkraad over deze ondertunneling.

Allereerst, Save the date: 

Woensdag 30 oktober 2019 vindt een eerste inloopavond plaats. De gemeente Apeldoorn zal u te zijner tijd voor deze avond uitnodigen. Net als de Wijkraad hecht ook de gemeente zeer aan de betrokkenheid, suggesties en ideeën van omwonenden, bewonersorganisaties en ondernemersorganisaties, kortom van iedereen die op de één of andere manier hinder zou kunnen ondervinden van de aanleg van dit viaduct.

Een tipje van de sluier:

• Spoorweg op maaiveld in een ‘bak’, gelijk aan de bak over de Zutphensestraat;

• Gescheiden rijbanen (met 2×2 rijstroken); 

• Langzaam verkeer apart en verhoogd;

• Doorgaande fietsverbinding naast spoor, dus ongelijkvloerse kruising met de laan van Osseveld;

• Aantakkingen voor fietsers;

• Steunpunten, wanden en taluds sluiten aan bij bestaande situatie.

Na de eerste communicatie in oktober 2019 moet een heel traject van bestemmingsplan via ontwerp tot en met aanbesteding doorlopen worden, zodat eind 2021 de schop daadwerkelijk in de grond gaat.

Wie meer wil weten: https://www.apeldoorn.nl/tunnelosseveld

Voor wie niets wil missen of hebt u ideeën of suggesties? 

Mail dan naar  tunnelosseveld@apeldoorn.nl.

Maar natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de Wijkraad.

Wordt zeker vervolgd…..

Wethouder Mark Sandmann maakte op 11 juni 2019 bekend dat er in onze wijk een Tiny Forest komt. Drie van de elf aanmeldingen gaan door. De andere twee komen bij de scholen Ichtus ( Zevenhuizen) en Passe-Partout( locatie centrum). Het plan is om de Tiny Forests in november aan te leggen.

Wij zoeken een plek vlakbij de scholen De Zonnewende, OBS Woudhuis en De Regenboog. Samen met de gemeente kiezen we uit twee plekken: het plein aan de zuidzijde van het NS-station Osseveld en het groenveld aan de oostzijde van de Keerkring.

Een Tiny Forest is een mini bosje ter grootte van een tennisbaan. Het heeft ook een ontmoetingsplek/’buitenlokaal’. Hier krijgen kinderen van de nabij gelegen basisscholen les over de natuur.

De eerste Tiny Forest in Apeldoorn is eind 2018 in Zevenhuizen gerealiseerd in het park tussen de Agricolastraat en Pythagorasstraat.

Een aantal wijkbewoners denken mee over de realisatie van de Tiny Forest. Als u ook mee wilt helpen, dan even contact opnemen met Ferry Sabandar (ferry.sabandar@osseveld-woudhuis.nl) en/of Marcel Jongman (marcel.jongman@osseveld-woudhuis.nl)

In 2017 is de snelfietsverbinding tussen Apeldoorn en Deventer aangelegd. Deze loopt over de Ontvangst en de Veenhuizerweg. De verkeerssituatie bij de Ontvangst is hierdoor flink gewijzigd. Er is een 2-richtingen fietspad aangelegd en ook de locatie van de parkeervakken is gewijzigd.

Dit leidde tot meldingen over onveilige situaties op De Ontvangst bij de Zonnewende, De Linie en Veenhuizerweg. Daarom is de verkeerssituatie begin dit jaar geevalueerd. Bij de evaluatie zijn betrokken: de gemeente, school De Zonnewende, de fietsersbond, de wijkagent en de wijkraad.

Nu zijn er enkele maatregelen doorgevoerd om de veiligheid te vergroten.

Op de aansluiting De Ontvangst/Zonnewende zijn extra thermoplast markeringen aangebracht in de vorm van een verkeersdruppel en extra strepen/pijlen op het fietspad. Ook zijn er onderborden geplaatst om de automobilisten te wijzen op het 2-richtingen fietspad. Zie de foto boven dit bericht.

Op de aansluiting De Ontvangst/Linie is ter hoogte van het Medisch Centrum De Linie  ook een verkeersdruppel van thermoplast aangebracht om het verkeer beter te geleiden.

De Ontvangst bij Medisch centrum De Linie

De streepjes markering op De Ontvangst ter hoogte van Monuta is doorgetrokken om de automobilisten te attenderen op het invoegend fietsverkeer.

De Ontvangst bij Monuta

De gemeente kijkt nog hoe het laatste stukje van de snelfietsverbinding het beste kan worden. Deze eindigt nu wat onhandig bij de Ontvangst / Linie. Dat heeft nog wat tijd nodig omdat rekening gehouden moet worden met de fietsstromen als ook de tunnel onder het spoor van de  Laan van  Osseveld klaar is.