Artikelen door Mirjam de Vries

Wijziging bestemmingsplan gedeelte Laan van Osseveld

Er komt een tunnel onder de spoorwegovergang aan de Laan van Osseveld. Tegelijk met de aanleg van de tunnel wordt ook de weg breder gemaakt en komt er meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Om dit te kunnen realiseren, moet het bestemmingsplan van een gedeelte van dit gebied, worden aangepast. Het ontwerp van het nieuwe […]

Themabijeenkomst Regionale Energie Strategie

Op 2 september 2020 is er een themabijeenkomst Regionale Energie Strategie (RES) in Apeldoorn gehouden. Tijdens de bijeenkomst is een toelichting gegeven op het concept RES en wat deze betekent voor Apeldoorn. Ook is ingegaan op het onderwerp bewonersparticipatie bij nieuwe zonne en windprojecten. Het doel van de themabijeenkomst Regionale Energie Strategie (RES) in Apeldoorn […]

Voor Apeldoorn workshop

De wijkraad Osseveld-Woudhuis is sinds 2019 partner van Voor Apeldoorn. Op 1 oktober 2020 geeft Voor Apeldoorn een nieuwe workshop voor initiatiefnemers. Aanmelden kan via https://forms.gle/DZFL87RC5e4Fa3yg7 Naar verwachting wordt de workshop online gegeven, maar daar moet nog een beslissing over worden genomen. Voor Apeldoorn.nl is een crowdfunding platform voor initiatieven van bewoners die door middel […]

Inloopspreekuur Wijkraad

De Wijkraad houdt maandelijks spreekuur op de tweede maandagavond van de maand. Het spreekuur is van 19.30 tot 20.00 uur in het Bolwerk. Heb je een vraag of opmerkingen voor de Wijkraad, je bent van harte welkom! De spreekuren in 2020 zijn gepland op: 14 september 12 oktober 9 november 14 december

,

Vacature penningmeester

In toenemende mate ervaart de wijkraad dat het contact met de bewoners van de wijken (Osseveld-West, Osseveld-Oost en Woudhuis) van groot belang is. In een maatschappij waarin participatie vanuit de bevolking toenemend belangrijk is, vervult de wijkraad een belangrijke sleutelpositie tussen de bewoners van de wijk en initiatieven in het belang van de bewoners. Momenteel […]

,

De wijkraad zoekt een bestuurslid Communicatie

De Wijkraad Osseveld-Woudhuis is op zoek naar een gemotiveerd bestuurslid Communicatie. De Wijkraad is een gewaardeerde gesprekspartner voor de gemeente en beoogt een goede gesprekspartner én belangenbehartiger te zijn voor onze bewoners. Wij vormen een energiek team. Werkzaamheden Bestuursleden van de Wijkraad Osseveld-Woudhuis zetten zich op vrijwillige basis in voor onze mooie wijk. Bij communicatie […]

Trottoir noordkant spoorwegovergang Lupineweg

Begin dit jaar is de wijkraad benaderd door een wijkbewoner om aan de noordkant van de spoorwegovergang Lupineweg een voetpad aan te leggen. Aan de zuidkant van de spoorwegovergang is al een trottoir aanwezig. In de huidige situatie moeten de voetgangers aan de noordkant over de weg lopen, wat tot onveilige situaties kan leiden. Als […]

burgerparticipatie in de gemeente Apeldoorn

De wijkraad Osseveld-Woudhuis staat in principe positief op het voorstel van het college. Het zoeken naar mogelijkheden en het bieden van kansen om de burgerparticipatie te vergroten, juichen we toe.   Het voorstel van het college zien we als het startpunt van een continu proces. Of het college voorstel  het ‘ei van Columbus’ is moet nog blijken. Wij […]

Energie acties in uw buurt

Binnenkort ontvangen alle huiseigenaren binnen de gemeente Apeldoorn een brief inzake de plaatsing van zonnepanelen; misschien heeft u deze brief al gehad. Graag maakt de Wijkraad u attent op deze actie. Natuurlijk kunt u in de brief meer lezen, maar wellicht zijn deze links ook interessant voor u: EnergiekApeldoorn en de gemeente Apeldoorn. Huurders van […]