Artikelen door Frank Verhofstad

Vrijwilligers in beeld

Als Wijkraad leggen we graag contact met vrijwilligersorganisaties in onze wijk. Om dit een stabiele basis te geven brengen we alle groepen bijeen op een pagina op de website van de Wijkraad. Alle organisaties krijgen daar een plekje. Bewoners krijgen een snelle blik op alle activiteiten met het waar en wanneer erbij. Meestal staat er […]

,

Meedoen aan dementievriendelijk Osseveld-Woudhuis

Was u op 14 oktober bij de lezing van Gijs Wanders: Gezichten van dementie. Boeiend en leerzaam! U kent misschien iemand met dementie in uw omgeving. Of u zag iemand die in de supermarkt vergat te betalen, of iemand die de weg naar huis niet meer wist? We komen steeds vaker mensen met vergeetachtig gedrag […]

Indrukwekkende avond over dementie

Wat doet dementie van je naaste met je? En hoe kunnen we onze wijk dementievriendelijk maken? Dat waren maandagavond 14 oktober 2019 de thema’s van een avond georganiseerd door de Wijkraad Osseveld-Woudhuis in Talma Borgh. En dat dit breder leeft dan in Osseveld-Woudhuis bleek al vooraf. Bezoekers kwamen uit heel Apeldoorn, maar ook uit Arnhem, […]

Centrum voor Levensvragen

Op 12 oktober, de internationale dag van de palliatieve zorg, gaat het Centrum voor Levensvragen Oost-Veluwe officieel van start met geestelijke verzorging thuis. Doordat steeds meer mensen thuis blijven wonen als ze ziek zijn of een hoge leeftijd bereikt hebben, is er meer behoefte aan begeleiding van een geestelijk verzorger in de thuissituatie. ‘Geestelijke verzorging […]

,

Activiteitencentrum ‘t Ossewoud

Hallo wijkbewoners van Osseveld-West, Osseveld-Oost en Woudhuis. In het wijkcentrum het Bolwerk aan de Ravelijn 55 houden wij van de eerste dinsdag in september tot half juni een gezellige soos. Iedere dinsdagmiddag van 13.30 – 16.00 uur kunt u deelnemen aan diverse activiteiten. Zo kunt u bij ons klaverjassen (zouden nog veel deelnemers bij kunnen), […]

Tiny Forest in Osseveld-Woudhuis

Wethouder Mark Sandmann maakte op 11 juni 2019 bekend dat er in onze wijk een Tiny Forest komt. Drie van de elf aanmeldingen gaan door. De andere twee komen bij de scholen Ichtus ( Zevenhuizen) en Passe-Partout( locatie centrum). Het plan is om de Tiny Forests in november aan te leggen. Wij zoeken een plek […]

(Fiets)verkeer veiliger op De Ontvangst

In 2017 is de snelfietsverbinding tussen Apeldoorn en Deventer aangelegd. Deze loopt over de Ontvangst en de Veenhuizerweg. De verkeerssituatie bij de Ontvangst is hierdoor flink gewijzigd. Er is een 2-richtingen fietspad aangelegd en ook de locatie van de parkeervakken is gewijzigd. Dit leidde tot meldingen over onveilige situaties op De Ontvangst bij de Zonnewende, […]

,

SAMEN WERKEN AAN EEN GROENE WIJK

De Wijkraad wil zich sterk wil maken voor de realisatie van een Tiny Forest. Ook willen we samen met de gemeente meedenken in herinrichting van het Park Woudhuis. Na een oproep hebben zich een aantal wijkbewoners aangemeld mee te denken over een mooier en toekomst bestendige groene wijk. Inmiddels heeft een eerste overleg plaats gevonden […]

Toelichting van de Wijkraad

Bij al het nieuws over de Wijkkijker is afgelopen week stevige taal gebruikt over de Wijkraad. De visie van de Wijkraad zelf is beperkt aan bod geweest. Daarom nog even iets over die visie. Zoals wel in de publicatie in de Stentor staat geschreven: “Wij laten onze oren op geen enkele manier naar de gemeente […]

,

Omgevingsvergunning Deventerstraat 461

Op 09-05-2019 is de omgevingsvergunning Deventerstraat 461, Apeldoorn verleend voor het verbouwen van een 4-tal bestaande gebouwen op het terrein van ggnet tot woningen en bijbehorende functies voor het coa. Formeel Wabonummer: D18/020027 Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis, u kunt het besluit inzien na het maken van een afspraak […]