,

Bestuurslid Sociale Zaken

Ben of weet jij iemand die het leuk lijkt om zich in te zetten voor het sociale aspect in de wijk?

 

 

 

 

 

 

 

Werkzaamheden aan de Woudhuizerallee en Het Schip

De gemeente geeft aan dat er binnenkort zullen er werkzaamheden uitgevoerd worden aan de  Woudhuizerallee en Het Schip.

Naar verwachting zullen de werkzaamheden binnen één tot vier weken plaats vinden.

Wat gaat er gebeuren

  • Bij de Woudhuizerallee wordt de spoorvorming in de overgangen van asfalt naar klinkers ter hoogte van de bussluisjes (midden in Het Kasteel) verholpen. Dit wordt afgestemd met de busmaatschappij. Bussen zullen tijdens de werkzaamheden moeten omrijden.
  • Bij Het Schip wordt één van de toegangswegen opnieuw bestraat. Er zijn hier behoorlijke verzakkingen en de stenen worden slecht. De aannemer zal de bewoners door middel van een brief informeren over de werkzaamheden.

Concept notulen Wijkcafé 2018 (ALV)

Op 28 maart is het jaarlijkse Wijkcafé  (ALV) gehouden. Hoewel de notulen pas in het volgend Wijkcafé worden vastgesteld delen we hierbij het concept.

 

Concept notulen jaarvergadering 28 maart 2018 – 20180511

,

Osseveld-Woudhuis on the beach!

Wijk Beachvolleybal Toernooi | Osseveld-Woudhuis on the beach!

Kom samen met je buren, vrienden en/of wijkgenoten met je blote voeten in het zand beachvolleyballen bij Apeldoorn Beach! Smash de bal over het net, maak een mooie duik naar een lage bal (want zand doet geen zeer) en leef je uit!

Datum: Woensdag 27 juni (uitwijkdatum 4 juli)
Tijd: 18:30 – 21:00 uur
Locatie: Apeldoorn Beach, achter het Omnisport, De Voorwaarts 440 in Apeldoorn.

Het is een 4×4 toernooi, waarbij een team uit minimaal 4 en maximaal 6 personen bestaat. Meedoen kan vanaf 15 jaar.

Er is eenvoudige catering aanwezig en
er zijn leuke prijzen te winnen.

Deelname is gratis, je moet je wel even van tevoren aanmelden. Een team aanmelden kan via onderstaande aanmeldknop, of door een mail te sturen naar denktankbreed@gmail.com.

Wat heb je nodig? Een zonnebril of pet tegen de zon is handig. Een bidon met water. Sportschoenen zijn niet nodig, want beachvolleyballen doe je lekker op blote voeten. Een handdoek om al het zand weer van je voeten te krijgen.

Mocht het toernooi op 27 juni door weersomstandigheden niet door kunnen gaan (hevige regenval of onweer) dan wordt het toernooi verzet naar woensdag 4 juli.

Voor vragen kunt u contact opnemen via denktankbreed@gmail.com

Dit wijk beachvolleybal toernooi ‘Osseveld-Woudhuis on the beach’ wordt in samenwerking met Accres sportstimulering, JOGG Apeldoorn, Stimenz en wijkraad Osseveld-Woudhuis georganiseerd.

Team aanmelden

Privacystatement

Wijkraad Osseveld Woudhuis verwerkt persoonsgegevens via de website. Bijvoorbeeld via het invullen van contactformulieren of als je je inschrijft voor een nieuwsbrief. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Welke gegevens verzamelen we van je:

  • Wanneer je het contactformulier invult:
  • Wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief:
  • Wanneer je je aanmeld als lid van Wijkraad Osseveld Woudhuis (WOW-lid)
  • Wanneer je deelneemt aan één van onze activiteiten

 

Wat doet de wijkraad met deze gegevens

Deze gegevens worden opgeslagen in een database waarin alleen het bestuur en het secretariaat in kunnen raadplegen. Je gegevens worden verder niet gedeeld, verkocht of anders gebruikt. Het kan zijn dat je incidenteel een email van de wijkraad ontvangt.

 

Inzage of worden vergeten

Wil je weten of je bekend bent bij de wijkraad of wil je worden vergeten? Uiteraard kan dat.

 

Privacystatement

Lees hier ons Privacystatement http://www.osseveld-woudhuis.nl/privacystatement

 

 

 

, ,

Bestuurwisselingen

Bestuurswisselingen 

Tijdens het Wijkcafé hebben we afscheid genomen van onze voorzitster Hermien Jacobs en bestuurslid openbaar domein Willem Boonestro.

Remco Linnenbank heeft de voorzittersrol van Hermien overgenomen. De openbaar domein portefeuille is van Marcel Jongman geworden.

Ook is het penningmeesterschap van Johan te Winkel overgegaan naar Frank Verhofstad.

Kijk voor meer informatie op http://www.osseveld-woudhuis.nl/over-de-wijkraad

 

Versterking

Voor de portefeuilles openbaar domein en sociale zaken zoeken we versterking. Ook zijn we opnieuw opzoek naar een bestuurslid communicatie waarbij het accent ligt op de eindredactie van de Wijkkijker.

Kijk voor meer informatie op http://www.osseveld-woudhuis.nl/vacatures

 

In de volgende Wijkkijker wordt uitgebreid stilgestaan bij het Wijkcafe

 

Documenten Wijkcafé (ALV) online.

Woensdag 28 maart tijdens het Wijkcafé (ALV) worden ook de formele zaken besproken.

Jaarverslag 2017 Wijkraad Osseveld-Woudhuis

Jaarrekening 2017 Wijkraad Osseveld-Woudhuis

Jaarplan 2018 Wijkraad Osseveld-Woudhuis

Begroting 2018 Wijkraad Osseveld-Woudhuis

Concept notulen jaarvergadering 2017 – 21 maart Wijkraad Osseveld-Woudhuis

Wijkkijker.

De eerste editie van 2018 wordt momenteel bezorgd.
Uiteraard staat hij ook weer online.

Veel leesplezier.

Lees hier de nieuwste Wijkkijker

 

 

 

 

Klankbordgroep AZC

De gemeente Apeldoorn heeft begin 2016 de klankbordgroep AZC opgericht. Deze klankbordgroep kan gevraagd en ongevraagd advies geven op weg naar een prettig, veilig en leefbaar AZC in relatie tot de omgeving. Op deze manier zitten meerdere partijen tegelijkertijd met elkaar aan tafel. In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van COA, GGNet, gemeente, politie, wijkraden, actiegroep(en) en ook omwonenden op persoonlijke titel.

Onder omwonenden van het AZC heerst een variëteit aan meningen, verwachtingen en natuurlijk zijn de belangen ook niet altijd hetzelfde.  Het ligt er soms maar net aan in welke wijk of straat je woont. Die verschillen spelen ook door in de klankbordgroep.

===================================================================

In mei 2017 heeft Bureau Beke een risicoanalyse gemaakt ten behoeve van het AZC (te lezen op www.apeldoorn.nl/ter/fl-opvang-vluchtelingen-risicoanalyse). Het proces van deze risicoanalyse is in overleg met de klankbordgroep gelopen. De voorgestelde oplossingen en adviezen van Bureau Beke hoeven niet één op één overgenomen te worden, maar bieden op zijn minst een goede leidraad.

Wij zijn van mening dat de volgende stap in het proces is dat er in samenwerking met de klankbordgroep verder aan de uitvoering van de risicoanalyse wordt gewerkt.

Tot onze verbazing is er nu voor gekozen om buiten de klankbordgroep om in gesprek te gaan voor het afsluiten van het Schelpenpad richting de Homerusstraat.

Naar ons idee wordt er hier van het proces afgeweken en hierover hebben we ons ongenoegen kenbaar gemaakt aan het College.

Afval- en Recycleplan vastgesteld.

De gemeenteraad heeft op 6 juli 2017 het Afval- en recycleplan ‘Recycleservice 2025’ vastgesteld.

De gemeente heeft onderstaand bericht hierover geplubliceerd.

Inwoners van Apeldoorn zijn zeer goede afvalscheiders. De afgelopen jaren is reeds bewezen dat het eerder ingezette beleid naar steeds minder restafval werkt. We hebben per persoon nog maar zo’n 135 kilo per jaar. 65% van wat mensen wegdoen wordt in Apeldoorn al apart gehouden en gerecycled. Met de komst van de inzameling van met name kunststoffen is er een nieuwe impuls gekomen. Het lijkt er echter op dat het huidige systeem niet meer helemaal aansluit op de wensen van de gebruikers. Voldoen alle middelen nog wel voor de vraag die er is? Om ook klaar te zijn voor de toekomst is er door de gemeente nieuw afvalbeleid –of nog beter: grondstoffenbeleid- opgesteld. Het nieuwe Afval- en recycleplan ‘Recycleservice 2025’ wil iedereen nog meer mogelijkheden geven om afval te scheiden. Kern is dat de service zo optimaal is dat afvalscheiding nog makkelijker wordt. Een belangrijk onderwerp hierbij is het zogenaamd omgekeerd inzamelen. De grijze container krijgt een oranje deksel, met die container wordt Plastic, Metaal en Drankpakken ingezameld. Het restafval moet weggebracht worden. Streven is om in 2025 nog maar 30 kilo per persoon restafval over te houden. Om daar te komen moet er veel gebeuren. In middelen, communicatie en gedrag. Daarom een eerste stap naar 80 kilo restafval in 2020.

Er zijn veel reacties gegeven op het concept van het Afvalplan. Dat heeft geleid tot aanpassingen in het plan. Zo worden de haken bij de hoogbouw voor plastic verwijderd, zullen er speciale containers komen voor de inzameling van luiers en incontinentiemateriaal en zal er meer en intensievere communicatie plaatsvinden. Om te voorkomen dat mensen zware zakken restafval moeten wegbrengen zal een groot aantal ondergrondse containers een trommel van 20 liter (i.p.v. 40 liter) krijgen, met uiteraard een lager aanbiedtarief.

Het Afval- en recycleplan ‘Recycleservice 2025’ treedt in werking op 20 juli 2017. Tegen het vastgestelde Afvalplan kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Het Afval- en recycleplan met bijbehorende stukken is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage, onder het kopje Ter inzage, Beleidsnota’s.

Verdere informatie is te verkrijgen op de website https://recycleservice.apeldoorn.nl.

De stukken liggen ook ter inzage bij het Omgevingsloket in het stadhuis. De openingstijden van het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.

Apeldoorn, 19 juli 2017