Wethouder Mark Sandmann maakte op 11 juni 2019 bekend dat er in onze wijk een Tiny Forest komt. Drie van de elf aanmeldingen gaan door. De andere twee komen bij de scholen Ichtus ( Zevenhuizen) en Passe-Partout( locatie centrum). Het plan is om de Tiny Forests in november aan te leggen.

Wij zoeken een plek vlakbij de scholen De Zonnewende, OBS Woudhuis en De Regenboog. Samen met de gemeente kiezen we uit twee plekken: het plein aan de zuidzijde van het NS-station Osseveld en het groenveld aan de oostzijde van de Keerkring.

Een Tiny Forest is een mini bosje ter grootte van een tennisbaan. Het heeft ook een ontmoetingsplek/’buitenlokaal’. Hier krijgen kinderen van de nabij gelegen basisscholen les over de natuur.

De eerste Tiny Forest in Apeldoorn is eind 2018 in Zevenhuizen gerealiseerd in het park tussen de Agricolastraat en Pythagorasstraat.

Een aantal wijkbewoners denken mee over de realisatie van de Tiny Forest. Als u ook mee wilt helpen, dan even contact opnemen met Ferry Sabandar (ferry.sabandar@osseveld-woudhuis.nl) en/of Marcel Jongman (marcel.jongman@osseveld-woudhuis.nl)

In 2017 is de snelfietsverbinding tussen Apeldoorn en Deventer aangelegd. Deze loopt over de Ontvangst en de Veenhuizerweg. De verkeerssituatie bij de Ontvangst is hierdoor flink gewijzigd. Er is een 2-richtingen fietspad aangelegd en ook de locatie van de parkeervakken is gewijzigd.

Dit leidde tot meldingen over onveilige situaties op De Ontvangst bij de Zonnewende, De Linie en Veenhuizerweg. Daarom is de verkeerssituatie begin dit jaar geevalueerd. Bij de evaluatie zijn betrokken: de gemeente, school De Zonnewende, de fietsersbond, de wijkagent en de wijkraad.

Nu zijn er enkele maatregelen doorgevoerd om de veiligheid te vergroten.

Op de aansluiting De Ontvangst/Zonnewende zijn extra thermoplast markeringen aangebracht in de vorm van een verkeersdruppel en extra strepen/pijlen op het fietspad. Ook zijn er onderborden geplaatst om de automobilisten te wijzen op het 2-richtingen fietspad. Zie de foto boven dit bericht.

Op de aansluiting De Ontvangst/Linie is ter hoogte van het Medisch Centrum De Linie  ook een verkeersdruppel van thermoplast aangebracht om het verkeer beter te geleiden.

De Ontvangst bij Medisch centrum De Linie

De streepjes markering op De Ontvangst ter hoogte van Monuta is doorgetrokken om de automobilisten te attenderen op het invoegend fietsverkeer.

De Ontvangst bij Monuta

De gemeente kijkt nog hoe het laatste stukje van de snelfietsverbinding het beste kan worden. Deze eindigt nu wat onhandig bij de Ontvangst / Linie. Dat heeft nog wat tijd nodig omdat rekening gehouden moet worden met de fietsstromen als ook de tunnel onder het spoor van de  Laan van  Osseveld klaar is.

Op de Dag van de Bouw op 15 juni kunt u een kijkje komen nemen op de nieuwe gemeentewerf in Apeldoorn Noord. Medewerkers van Beheer & Onderhoud leiden u graag rond over het terrein en vertellen u meer over het gebouw en de zoutsilo’s. Daarnaast zijn er activiteiten voor jong en oud.

 

Datum: zaterdag 15 juni 2019
Tijd: vrije inloop tussen 14.00 – 17.00 uur
Locatie: Gemeentewerf Noord,Sleutelbloemstraat 51

 

De Wijkraad wil zich sterk wil maken voor de realisatie van een Tiny Forest. Ook willen we samen met de gemeente meedenken in herinrichting van het Park Woudhuis.

Na een oproep hebben zich een aantal wijkbewoners aangemeld mee te denken over een mooier en toekomst bestendige groene wijk.

Inmiddels heeft een eerste overleg plaats gevonden met een aantal enthousiaste wijkbewoners en heeft de Wijkraad onze wijk bij I.V.N. aangemeld als mogelijke wijk voor de realisatie van een Tiny Forest.

Uit een eerste overleg met een groepje wijkbewoners zijn diverse goede ideeën en suggesties gekomen.
De Wijkraad gaat contact leggen met de gemeente over het verdere traject. Natuurlijk houden wij u daarvan op de hoogte.

Wilt u ook meedenken/meepraten?

Neem contact op met Ferry Sabandar (ferry.sabandar@osseveld-woudhuis.nl) en/of Marcel Jongman (marcel.jongman@osseveld-woudhuis.nl)

Bij al het nieuws over de Wijkkijker is afgelopen week stevige taal gebruikt over de Wijkraad. De visie van de Wijkraad zelf is beperkt aan bod geweest. Daarom nog even iets over die visie.

Zoals wel in de publicatie in de Stentor staat geschreven: “Wij laten onze oren op geen enkele manier naar de gemeente hangen. De Wijkkijker is een fantastisch blad geworden. Maar het is in de loop der jaren helemaal los komen te staan van de wijkraad. Terwijl het ons blad is en de Wijkraad ervoor verantwoordelijk is. We vinden daarom dat de inhoud ook verbinding moet hebben met de wijkraad.”

Volgens de Wijkraad is dat bij de artikelen over het azc niet het geval. ,,Die zijn bijna wetenschappelijk. Daar willen we niet op aangesproken worden. We hebben de redactie, na de overdracht van het hoofdredacteurschap naar een bestuurslid van de Wijkraad, gevraagd daar even mee te stoppen en het bij nieuwe ontwikkelingen over het azc samen af te stemmen. De rest van de redactie kon zich niet in dat voorstel vinden en heeft haar zetels beschikbaar gesteld.”

Wat de Wijkraad betreft zit de deur niet voorgoed dicht. Al verwachten we niet dat beide partijen er nog uitkomen. Daarom beraden we ons momenteel op de wijze waarop we in de toekomst richting de wijk gaan communiceren.

Op 09-05-2019 is de omgevingsvergunning Deventerstraat 461, Apeldoorn verleend voor het verbouwen van een 4-tal bestaande gebouwen op het terrein van ggnet tot
woningen en bijbehorende functies voor het coa. Formeel Wabonummer: D18/020027

Het besluit en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage in het stadhuis, u kunt het besluit inzien na het maken van een afspraak met het Omgevingsloket of kan op verzoek digitaal worden toegezonden door een mail te sturen aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl. De openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen dit besluit bezwaar maken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzending van het besluit (zie datum verzending) gestuurd te worden naar het college van burgemeester en wethouders van Apeldoorn, t.a.v. de eenheid Veiligheid & Recht, postbus 9033, 7300 ES in Apeldoorn.
Een bezwaarschrift kan ook digitaal ingediend worden via het formulier op www.apeldoorn.nl (digitaal loket). Daarnaast kunnen belanghebbenden bij een spoedeisend belang een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Dit betekent dat de rechtbank wordt gevraagd om de werking van het besluit op korte termijn tegen te houden. Informatie over het indienen van een voorlopige voorziening vindt u op www.apeldoorn.nl/voorlopigevoorziening

Onze Wijkraad Osseveld-Woudhuis is op 9 mei 2019 in het nieuws. Aanleiding is het stoppen van de redactie van de Wijkkijker. De Wijkraad beraad zich momenteel op de wijze waarop we in de toekomst richting de wijk gaan communiceren. De Stentor en anderen hebben er aandacht voor.

Klik hier voor het volledige artikel van de Stentor

En hier voor het item op NOS.nl

Voor volgers van geenstijl

Het AD heeft een kopie van het Stentor artikel

Ook op WNL een item hierover

Ook bij TPO een artikel

Zie hier ook de site drimble.nl

Op de site Nieuwskoerier met typische Internet reacties

Tenslotte de Telegraaf (zelfde bedrijf als geenstijl?)

We adviseren om deze links te openen in een privé of incognitovenster (klik met de rechter muistoets op de link). Deze media sites plaatsen nogal veel cookies op uw computer.

Loop mee en staat stil bij kanker SamenLoop voor Hoop is een vrijwilligersevenement van KWF Kankerbestrijding.

 

Apeldoorn organiseert dit jaar haar eerste ‘Samenloop voor Hoop’. Deze zal plaatsvinden op zaterdag en zondag 29 en 30 juni 2019. De ‘Samenloop voor Hoop’ is een 24-uurs wandelestafette waar geld wordt ingezameld voor kankeronderzoek. In deze wandelestafette wisselen teamleden elkaar af op een parcours als symbool voor de voortdurende strijd tegen kanker. Rondom de wandelestafette heeft elke editie een bijzonder programma voor bezoekers en deelnemers, boordevol muziek en activiteiten. De Samenloop voor Hoop wordt gehouden van 14.00 uur tot 14.00 in het Mheenpark in Apeldoorn. Het volgende filmpje geeft een mooi beeld van de sfeer rondom een Samenloop voor Hoop: https://www.youtube.com/watch?v=oqn4b7nz_Gw

 

Bij de start op 29 juni om 14.00u staan onze eregasten centraal. Eregasten zijn mensen die op dit moment aan kanker lijden en mensen die kanker overwonnen hebben. Zij verrichten de start en lopen, indien mogelijk, gezamenlijk de eerste ronde. Om 23.00u ’s avonds worden de kaarsen aangestoken om de dierbaren die overleden zijn aan kanker te gedenken. De kaarsenceremonie is altijd een indrukwekkend moment, waarin we met zijn allen letterlijk stilstaan. Het licht van de kaarsen begeleiden de lopers gedurende de nacht. Op 30 juni om 14.00u sluiten we het evenement feestelijk af met de bekendmaking van de opbrengst.

 

Voor de Samenloop voor Hoop Apeldoorn zijn wij op zoek naar teams die deelnemen aan deze 24-uurs wandelestafette. Hoe mooi zou het zijn als ook vanuit jullie wijk of dorp “burenteams” mee zouden doen! Aanmelden kan via de website van Samenloop Apeldoorn www.samenloopvoorhoop.nl/apeldoorn

 

De Samenloop voor Hoop wordt mede mogelijk gemaakt door sponsoren en vrijwilligers. Wij zijn op zoek naar sponsoren die hun bijdrage willen leveren (financieel of in natura) aan dit evenement. Ook zoeken wij enthousiaste vrijwilligers die hun steentje willen bijdragen. Wil jij een bijdrage leveren? Ga dan voor meer informatie naar onze website en meld je direct aan!

 

Voor de kinderen van 6 tot 12 jaar organiseren we op zondag 30 juni een speciale kinderloop. Deze 24-minutenloop wordt georganiseerd voor kinderen van de basisschool. Wij doen daarom een oproep aan alle basisscholen in Apeldoorn om deel te nemen. Na de kinderloop zijn er diverse speciale activiteiten voor kinderen. Geef je snel op: svh.kinderloop@kwfapeldoorn.nl

De gemeente Apeldoorn heeft middels onderstaande brief bewoners op 24 april geïnformeerd over de aanstaande werkzaamheden in de Hovenlaan en Fortlaan.

 

Beste bewoner,

 

De gemeente Apeldoorn start op maandag 6 mei 2019 met werkzaamheden in de Fortlaan en de Hovenlaan. De werkzaamheden duren naar verwachting tot en met vrijdag 7 juni 2019.

 

Wat houden de werkzaamheden in?

De werkzaamheden bestaan uit het afkoppelen van de Fortlaan en de Hovenlaan van het riool. Schoon regenwater uit deze straten stroomt dadelijk niet meer via de kolken in het riool. In plaats daarvan stroomt het in de grond en naar de vijver van de Kasteelgracht. Zo helpen wij het water in de Kasteelgracht op peil te houden.

 

Waarom is dat nodig?

Het waterpeil in de Kasteelgracht is erg laag. De lage waterstand brengt stankoverlast met zich mee en zorgt voor aantasting van de kasteelmuur. Door af te koppelen verbeteren we het waterpeil in de Kasteelgracht.

 

Dit heeft ook andere voordelen:

  • Het riool wordt minder vol. Daardoor is er minder kans op overlast en schade
  • De rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) werkt beter. Er komt namelijk minder regenwater in de rwzi. en schoon regenwater hoort ook eigenlijk niet in het riool
  • Het grondwater wordt aangevuld. Het regenwater komt namelijk weer in de bodem. Zo voorkomen we uitdroging van de bodem

 

Wat merkt u hiervan?

De werkzaamheden nemen ongeveer vier weken in beslag. U kunt hiervan enige hinder ondervinden. Wij hopen op uw begrip. De werkzaamheden aan het riool starten bij de Fortlaan (tussen de Lage Landenlaan en de Hovenlaan). en eindigen met de werkzaamheden aan de Hovenlaan (tussen huisnummer 56 t/m 82). Tijdens de werkzaamheden op de Fortlaan blijft de rijbaan open voor verkeer. Hier voeren wij de werkzaamheden in de berm uit. Tijdens de werkzaamheden op de Hovenlaan leiden wij het verkeer tijdelijk om . Op deze locatie voeren wij de werkzaamheden in de rijbaan uit. We informeren automobilisten over de omleiding via borden

 

Bereikbaarheid

Het afkoppelen van de kolken wordt in fases gedaan. Door in fases te werken proberen wij de overlast tot een minimum te beperken. Woningen blijven bereikbaar.

 

Ophalen huisvuil

Het huisvuil wordt tijdens de werkzaamheden op de gebruikelijke dagen opgehaald. Het is echter mogelijk dat de vuilnisauto uw straat tijdens de werkzaamheden niet of moeilijk kan bereiken. In dat geval vragen wij u uw huisvuilcontainers neer te zetten op plekken waar de huisvuilcontainers door de ophaaldienst kunnen worden opgehaald.

 

Zelf uw dakwater afkoppelen?

Wilt u zelf uw dakwater afkoppelen? Behalve goed voor het klimaat is dit vaak ook gunstig voor uw tuin, tegen uitdroging in droge zomers. Bekijk op www.apeldoorn.nl/koppel-regenwater-af wat u zelf kunt doen en hoe u in aanmerking komt voor subsidie.

 

Vragen

Heeft u vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen mat de projectleider Tekin Alkas, bereikbaar op telefoonnummer (055) 580 2614 of via t.alkas@apeldoorn.nl

Op zaterdag 27 april 2019 van 10:00 tot 14:00 organiseert Scoutinggroep Marca Appoldro weer het jaarlijkse koningsdag evenement bij de blokhut Lupineweg 75. Met veel enthousiasme bieden de vrijwilligers van de scoutinggroep tal van spelletjes en uitdagende activiteiten aan.

 

Kunnen jullie ontsnappen uit de nieuwe spannende Escape Room? Of laat je uitdagen om de bovenkant van de klimwand aan te raken, af te glijden van de hoge tokkelbaan of kom lekker griezelen in het Glow-in-the-dark doolhof! Natuurlijk hebben we ook minder gewaagde activiteiten zoals blikgooien, spijker slaan, koekhappen of geschminkt worden. Bij scouting kan natuurlijk het broodbakken boven een vuurtje niet ontbreken. Voor de kinderen van klein tot groot is er wel een activiteit of spelletje. Weer of geen weer… het is één groot feest voor de hele familie!

 

Koop een strippenkaart in verschillende prijsklasse bij binnenkomst en je kan aan alle spellen en activiteiten deelnemen.

Ook dit jaar hebben we weer mooie prijzen om te verloten bij onze Loterij!

 

Jullie komen toch ook langs?